Wanneer u of uw cliënt behoefte heeft aan ondersteuning bij de oplossing van een geschil op het gebied van bedrijfsschade en andersoortige financiële schaden, kan Koestering Schadeadvies u hierbij helpen.
Onze specialiteit ligt in het onderzoeken en vaststellen van winst-, inkomsten-, en omzetveliezen door een gebeurtenis die buiten uw verantwoordelijkheid ligt.
Bent u benadeeld door overheidsoptreden lijdt u vermogensschade door wanprestatie van leveranciers, zakenpartners of debiteuren of kost een inbreuk op uw intellectueel u omzet? Wij zorgen voor een sterke zaak door een solide onderbouwing van uw schadeclaim. Daarnaast hebben wij expertise in aansprakelijkheid en in bestuursrecht tot verzekeringen en claims. Hij opereert onafhankelijk.